Tunga lyft

Tunga lyft och totala logistisklösningar i Uppsala och Stockholm. Tunghantering, kranbil, maskintransport och magasinering.

Tunga lyft

Vi är specialiserade på tunga lyft och vi är din partner när det gäller totala logistiklösningar. Vi kan hjälpa dig med allt från maskintransport, lastning och lotsning till magasinering, förvaring och montage. Ett enda samtal till oss är allt som behövs – vi tar hand om resten. När du väl kontaktat oss behöver du inte tänka på något annat.

Vi tar hand om hela transportkedjan, från tillståndshantering till slutleverans. När vi är på plats lossar vi lasten och monterar allt enligt alla säkerhetsregler och rutiner. Om du behöver förvara ditt gods medan du väntar på slutleverans och montering, kan du lita på oss – vi kan magasinera det åt dig. Det sparar både tid och pengar för alla inblandade.

Vi hanterar alla typer av tunga lyft och maskintransporter, men vi är särskilt duktiga på tunga lyft inom biokemi, läkemedelsindustrin och IT-branschen. Vi tar på oss uppdrag från både privatpersoner och företag i Uppsala, Stockholm, Enköping och hela Mälardalen.

Förutom våra kärnverksamheter erbjuder vi också konsultation och administration när det gäller tunga lyft. Vi har omfattande kunskaper och vet vilka verktyg och kranbilar som krävs. Vi hjälper dig med allt från tillståndshantering till val av kranbil, och mycket mer – allt för att du ska kunna genomföra ditt tunga lyft på bästa möjliga sätt.

Några av våra partners

Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm
Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm
Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm
Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm
Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm
Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm
Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm

Lastning och upphämtning

Vi på Moveton vill göra jobbet så enkelt som möjligt för dig. Allt vi behöver är en uppdragsbeskrivning, så löser vi resten åt dig.

Vi förstår ditt behov av att få saker gjorda smidigt och problemfritt, utan några onödiga mellanhänder. När du vänder dig till oss får du precis det – en pålitlig helhetslösning.

Vi vet att varje tungt lyft är unikt, därför börjar vi alltid med ett platsbesök för att få en bättre förståelse för utmaningarna, storleken och hur vi kan lösa det till det bästa priset. Vi ger dig också en kostnadsuppskattning när vi är på plats.

För att genomföra ett tungt lyft på ett framgångsrikt sätt krävs flera olika delar: en platsanalys, rätt tillstånd, lämpliga kranbilar, manskap, lastbilar och andra förberedelser och verktyg. Vi prioriterar flexibilitet, hög kundförståelse och säkra lyft som våra kärnvärden. Därför kan du lita på oss som din partner när det gäller tunga lyft och montage i Uppsala och Stockholm.

Tecknat illustration lagerarbetare som lyfter tungt gods och magasinerar i Uppsala och Stockholm Tecknat illustration lagerarbetare som lyfter tungt gods och magasinerar i Uppsala och Stockholm

Magasinering

Det är inte ovanligt att delarna i en logistikkedja blir ur fas. Lasten kan ofta komma fram för tidigt och inte vara redo för montering eller placering. I sådana fall kan vi transportera godset till vårt magasin i Uppsala där det lastas av och placeras säkert under tak tills det är redo för omlastning, lossning, montering och slutleverans.

Vi tar hand om godset på ett smidigt sätt så att du slipper oroa dig för mellanlagringen. Det sparar tid och pengar och gör vardagen lättare för alla inblandade. Vi är stolta över att vara ett av få företag i Sverige som kan erbjuda magasinering vid tunghantering. Därför kan du lita på Moveton för både magasinering och tunga lyft i Uppsala och Stockholm.

Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm Tunga lyft, kranbil, magasinering, lastning och lossning i Uppsala och Stockholm

Lossning och montering

Såväl lastning som lossning är avgörande moment som kräver erfarenhet, utbildning och noggrann planering för att minimera riskerna för skador på människor och gods. På Moveton har vi alla dessa delar på plats. Sedan starten 1996 har vi utfört otaliga tunga lyft, specialtransporter, lastning och lossning.

All vår personal har gedigen erfarenhet och utbildning i säkra lyft och vi följer strikta kvalitetsstandarder såsom ISO 9001, 14 001 och 45 001. Innan varje lossning genomförs gör vi en noggrann riskbedömning och kontrollerar både omgivningen och maskinerna för att säkerställa ett framgångsrikt utförande av tunga lyft.

Du kan lita på oss när det gäller tunga lyft i Uppsala och Stockholm. Kontakta oss så hjälper vi dig med allt från planering och förberedelser till genomförande av ditt projekt.

Tunga lyft – Specialtransport – Tunghantering - Kranbil - Magasinering - Maskintransport